Interpretatie - Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Wijzigingen van KB van 12 juli 2012

Feuerwehr
Grundnormen
Brandschutz

Geïnterpreteerde wetgeving

Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.

 

Van toepassing in:
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Vlaams Gewest
 • Waals Gewest
 • Duitstalige Gemeenschap

Koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de [...] gebouwen moeten voldoen.

Wijzigingen van KB van 12 juli 2012 

Er worden nieuwe bijlagen ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Deze nieuwe bijlagen hebben onder meer tot doel:

 • Aanpassing van alle voorschriften betreffende de bijlagen 2, 3 en 4 inzake brandweerstand van de bouwelementen en –materialen aan de Europese regelgeving;
 • Invoeren van het Europees systeem voor wat betreft de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand;
 • Herziening van de bijlage 5 /1 tot vaststelling van de vereisten inzake brandweerstand op grond van het risico dat gepaard gaat met het type van bezetting van de gebouwen;
 • Opnemen van nieuwe eisen voor enkelvoudige en dubbelwandige gevels ;
 • Invoeging van bepalingen inzake de verluchting van de liften in «lage-energiegebouwen»;
 • Opnemen van de eisen in verband met groendaken ;
 • De gemeenschappelijke eisen in verband met de doorvoeringen zijn opgenomen in de bijlage 7.

Infomatiesessies

Om te helpen om deze wijzigingen, die op 1 december 2012 in werking treden, te kennen en te begrijpen, werden er informatiesessies georganiseerd in november 2012 en in juni 2013: 

21.09.2012
Interpretatie
2 pagina's