Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.

Brandweer
Basisnormen
Brandpreventie

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 04.04.1996 (B.S. 20.04.1996) 
  • K.B. van 18.12.1996 (B.S. 31.12.1996) 
  • K.B. van 19.12.1997 (B.S. 30.12.1997) 
  • K.B. van 04.04.2003 (B.S. 05.05.2003) 
  • K.B. van 13.06.2007 (B.S. 18.07.2007) + Erratum (B.S. 17.08.2007) 
  • K.B. van 18.09.2008 (B.S. 16.10.2008) 
  • K.B. van 01.03.2009 (B.S. 15.07.2009) + Erratum (B.S. 04.02.2011) 
  • K.B. van 12.07.2012 (B.S. 21.09.2012) + Erratum (B.S. 10.01.2014) 
  • K.B. van 07.12.2016 (B.S. 18.01.2017) 

 

Aankomende wijziging

Het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen, zal binnenkort worden gewijzigd.

Op onze website publiceren wij een document waarin de gewijzigde passages gemarkeerd zijn: https://www.securitecivile.be/nl/ontwerp-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-7-juli-1994-tot-vaststelling-van-de-basisnormen-voor-de-preventie-van-brand

Het ontwerp van besluit bevat verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen, onder andere is er een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van gevels, parkings, stookafdelingen en liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd.

Het is de bedoeling dat de tekst vóór 1 maart 2022 in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd, zodat er nog minstens 4 maanden gelegen zijn tussen de publicatie en de inwerkingtreding op 1 juli 2022.

 

Vergelijkende tabellen

Interpretaties

18.01.2017
Koninklijk besluit
241 pagina's