Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.

Brandweer
Basisnormen
Brandpreventie

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 04.04.1996 (B.S. 20.04.1996) 
  • K.B. van 18.12.1996 (B.S. 31.12.1996) 
  • K.B. van 19.12.1997 (B.S. 30.12.1997) 
  • K.B. van 04.04.2003 (B.S. 05.05.2003) 
  • K.B. van 13.06.2007 (B.S. 18.07.2007) + Erratum (B.S. 17.08.2007) 
  • K.B. van 18.09.2008 (B.S. 16.10.2008) 
  • K.B. van 01.03.2009 (B.S. 15.07.2009) + Erratum (B.S. 04.02.2011) 
  • K.B. van 12.07.2012 (B.S. 21.09.2012) + Erratum (B.S. 10.01.2014) 
  • K.B. van 07.12.2016 (B.S. 18.01.2017) 

Vergelijkende tabellen

Interpretaties

18.01.2017
Koninklijk besluit
241 pagina's