Brandweermaterieel

De Civiele Bescherming en de hulpverleningszones zijn verplicht zowel brandweermaterieel als individuele en collectieve beschermingsmiddelen aan te schaffen, zoals autopompen, ladders, beschermingskledij....   De aankoopcentrale van de Algemene Directie Civiele Veiligheid schrijft overheidsopdrachten uit om markten te openen voor de aankoop van materieel en voertuigen waarop de hulpverleningszones kunnen bestellen. Hier vind je de technische fiches met de kenmerken van het materieel of van het onderhoudscontract, alsook de prijs en de eventueel beschikbare bijhorigheden ervan.

Hier vind je een aantal tips om je bestelbon in te vullen. Zo ben je altijd zeker dat je het materieel krijgt dat je wilde bestellen en dit via het juiste bestek van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.

Naar aanleiding van een bestelling , hieronder de documenten die nodig zijn voor de opvolging van de uitvoering van een opdracht:

Instructies technische keuring bij overname voertuigen

Dit document bevat instructies van de FOD Mobiliteit aan de erkende instellingen voor autokeuring wanneer de voertuigen van een firma worden overgenomen door een andere firma. Deze instructies waren van toepassing bij de overgang van de gemeentelijke brandweerdiensten naar de hulpverleningszones.

Bij de overname van voertuigen door een andere firma moet voor elk voertuig een nieuwe kentekenplaat worden aangevraagd en moet het voertuig opnieuw worden ingeschreven. Het nieuwe keuringsbewijs vermeldt het nieuwe kentekennummer maar behoudt de vervaldatum van het bestaande keuringsbewijs om te vermijden dat een groot aantal voertuigen in een beperkte tijdspanne ter keuring zouden worden aangeboden.

 

Code Titel Geldigheidsduur Prijs BTWI Download Serienummer Statusoplopend sorteren
Onderhoud van de dosimeters 23.10.2022 Uurloon van de technicus: 89,85 € excl. BTW - Geheugenbatterij: 4,13 € excl. BTW /stuk Fiche technique MAT52-364-17
82400 Bivakmuts ter bescherming tegen vuur voor de brandweerlieden 18.03.2016 28,44 € Fiche technique II/MAT/A12-268-10
14110 Tankwagen 4000 liter met onafhankelijk aangedreven pomp (perceel 2) 04.04.2012 294.000 € Fiche technique II/MAT/A26-195-06 (perceel 2)
81150 Veiligheidshelmen : risicoanalyse 23.05.2015 - Fiche technique
37770 Waterbevoorrdingssysteem (8 bar bij 4.000 L/min) 27.06.2011 248.988,44 € Fiche technique II/MAT/A26-166-05
81900 Veiligheidsbrillen : risicoanalyse 01.06.2015 - Fiche technique
37770 Waterbevoorradingssysteem: post 1 - pompunit op container (11000 L/min bij 12 bar) 20.04.2012 526.437,12 € Fiche technique II/MAT/A26-197-06 (post 1)
81910 Stofmaskers : risicoanalyse 03.11.2014 - Fiche technique
43100 Overdrukventilatoren - lot 1 (verbrandingsmotor) 06.02.2013 2117.5€ Fiche technique II/MAT/A27-223-07
84230 Gaspak met extern ademhalingstoestel : risicoanalyse 19.07.2016 - Fiche technique
43101 Overdrukventilatoren lot 2 (elektrische motor) 06.02.2013 1899.70€ Fiche technique II/MAT/A27-223-07
82800 Thermische camera 17.09.2017 7.148,68€ Fiche technique II/MAT/A69-290-11
CB Vestiairekast 28.11.2013 793,81 € Fiche technique II/MAT/A21-245-08
CB Draagbaar meettoestel voor de identificatie van onbekende vloeistoffen en poeders 24.12.2011 66.102,30 € + opties Fiche technique VI/MAT/A24-184-06
37940 - 37942 Materieel container (dubbele klapdeur of kanteldeur) - 2013-2017 02.04.2017 28.785,90 € (lot 1) 29.826,50 € (lot 2) Fiche technique II/MAT/A27-296-12
CB Transporttas 12.10.2016 51,85 € Fiche technique II/MAT/A12-282-11
CB Beschermende handschoenen tegen koolwaterstoffen en chemische producten 07.12.2012 4,84 € Fiche technique II/MAT/A12-251-09 - perceel 1
78400 Absorberend product 20.02.2017 variabel Fiche technique II/MAT/A11-286-11
36210 Commandowagen 4 x 4 06.08.2016 Vanaf 70.063,84 € Fiche technique II/MAT/A26-280-11
CB Volgelaatmaskers en filters 16.07.2013 84,70 € Fiche technique II/MAT/A14-228-07
77000 Schuimconcentraat Klasse B - fluorvrij 20.02.2017 variabel Fiche technique II/MAT/A11-274-11 – Perceel 3
CB Beschermkledij tegen radioactieve besmetting 05.02.2013 70,18 € Fiche technique II/ II/MAT/A14-221-07
77000 Schuimconcentraat Klasse B 20.02.2017 variabel Fiche technique II/MAT/A11-274-11 – Perceel 2
25000 Rupsgraafmachine 17.06.2016 208.120 € Fiche technique II/MAT/A27-266-10
77000 Schuimconcentraat Klasse A 20.02.2017 variabel Fiche technique II/MAT/A11-274-11 – Perceel 1

Paginas