Koninklijk besluit van 10 juli 2013 betreffende de berekening van het aantal stemmen waarover een zoneraadslid beschikt in de raad van de hulpverleningszone.

Brandweer
Zonevorming

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 04.08.2014 - Pbl. 20.10.2014
  • K.B. van 06.12.2015 - Pbl. 16.12.2015
06.12.2015
Koninklijk besluit
1 pagina