Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie.

Brandweer
Personeel

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 04.08.2014 - Pbl. 20.10.2014
  • Arrest RvS nr. 232379 van 29.09.2015
  • Arrest RvS nr. 232276 van 17.12.2015
  • K.B. van 30.08.2016 - Pbl. 20.09.2016
  • K.B. van 26.10.2022 - Pbl. 02.12.2022
02.12.2022
Koninklijk besluit
8 pagina's

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken

 

Logo IBZ

Nieuwsbrief veiligheid