Koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid ...

Brandweer
Brandpreventie

Koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 25.03.2003 – Pbl. 31.03.2003
  • K.B. van 08.03.2010 – Pbl. 29.03.2010
  • K.B. van 03.03.2011 – Pbl. 09.03.2011
09.03.2011
Koninklijk besluit
4 pagina's