Ministerieel besluit van 14 mei 2018 tot bepaling de datum voor de overdracht van de brandweerlieden van de brandweerdienst van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe naar de hulpverleningszone Hainaut-Centre.

Brandweer
Personeel
25.05.2018
Ministerieel besluit
1 pagina