Ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot bepaling voor elke zone van het maximale bedrag, uitgedrukt in percentage, van de bijkomende federale dotatie en betreffende de operationele werking van de hulpverleningszone.

Brandweer
Financiering

 Geïntegreerde wijzigingen:

  • M.B. van 25.01.2019 - Pbl. 05.02.2019

  • M.B. van 09.10.2019 - Pbl. 23.10.2019

23.10.2019
Ministerieel besluit
3 pagina's