Ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot bepaling voor elke zone van het maximale bedrag, uitgedrukt in percentage, van de bijkomende federale dotatie en betreffende de operationele werking van de hulpverleningszone.

Brandweer
Financieel aspect / boekhouding van de zones

 Geïntegreerde wijzigingen:

  • M. B. van 25.01.2019 - Pbl. 05.02.2019

05/02/2019
Ministerieel besluit
3 pagina's