Ministeriële omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en de bijhorende begrotingswijzigingen.

Brandweer
Boekhouding

Ref. B180394273

  • Bijlage 1 - Controlemodule begroting hulpverleningszone
  • Bijlage 2 - Lijst van de documenten die bijgevoegd moeten worden bij de verzending van de beslissing
    van de zoneraad inzake de begroting en bij de verzending van de begroting zelf.
  • Bijlage 3 - Dotatie 2019

 

26.07.2018
Ministeriële omzendbrief
11 pagina's