Verbeterde cartografie in het Hulpcentrum 112/100 West-Vlaanderen

Noodcentrale 112
Evenement
De Federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid en nv ASTRID hebben de laatste maanden een aantal verbeteringen voor de cartografie in het Hulpcentrum 112/100 West-Vlaanderen voorbereid, getest en bijgeschaafd.

De operatoren van het Hulpcentrum 112/100 West-Vlaanderen kunnen incidenten nu veel preciezer lokaliseren door huisnummers te visualiseren op de kaart. Bovendien zal de CAD-technologie (Computer Aided Dispatching) vanaf maandag 24 februari de officiële snelheden van straten bevatten voor het berekenen van de snelste adequate hulp. Later dit jaar voorzien de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Volksgezondheid en nv ASTRID ook om een volledig nieuwe basiskaart in te voeren.

Op 23 april 2013 is het Hulpcentrum 112/100 West-Vlaanderen overgestapt naar de CAD-technologie van nv ASTRID. Na verschillende opmerkingen en klachten over de tijdsberekening van de snelste adequate hulp in deze CAD-technologie, hebben de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Volksgezondheid, de federale politie en nv ASTRID zich ingezet om de cartografie zo snel mogelijk te uniformiseren en te verbeteren.

Officiële snelheden

Vanaf maandag 24 februari zal de CAD-technologie rekening houden met de officiële snelheden van straten voor het berekenen van de snelste adequate hulp. De FOD Binnenlandse Zaken heeft deze officiële snelheden aangekocht bij navigatiesoftwareleverancier TomTom. Op 4 december 2013 zijn ze al ingevoerd op een testwerkstation om deze uitvoerig te kunnen testen. Na deze testfase en het invoeren van deze snelheden op alle werkstations in HC112/100 West-Vlaanderen zal geëvalueerd worden of de officiële snelheden later dit jaar ook kunnen ingevoerd worden in andere Hulpcentra 112/100.

Geen enkele cartografie is perfect, maar door het invoeren van de officiële snelheden kan er nu een uniforme werkwijze aangeboden worden voor de berekening van wie het snelst ter plaatse kan zijn. Het uitsturen van de snelste hulpdienst wordt dus nog meer geoptimaliseerd.”, vertelt Erwin Hertens, Directeur 112.

Nieuwe huisnummergegevens

De operatoren in West-Vlaanderen kunnen incidenten sinds december 2013 preciezer lokaliseren door de huisnummers op een eenvoudige manier te visualiseren op een kaartlaag en de locatie vervolgens aan te klikken. De nieuwe huisnummergegevens zijn afkomstig van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) en zijn gekoppeld aan grondpercelen. De operatoren kregen voordien weinig huisnummers te zien. Bij lange straten was het daarom soms moeilijk om de locatie van een adres precies in te schatten. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken bekijkt  ook al om de nieuwe huisnummergegevens in te voeren in de andere Hulpcentra 112/100.

Uitdagingen voor de toekomst

Deze verbeteringen betekenen een grote stap vooruit, maar er blijven nog een aantal belangrijke aandachtspunten. De cartografie herkent bijvoorbeeld nog niet alle eenrichtingsstraten of autovrije zones. Pas als een operator dit zelf ondervindt tijdens een interventie kan er een tijdelijke aanpassing gebeuren en kan er via een vaste procedure door het NGI (Nationaal Geografisch Instituut) een definitieve correctie volgen.

De cartografie zal later dit jaar verder verbeteren door het invoeren van een nieuwe basiskaart die alle meldkamers uniforme straatnamen en nog betere berekeningscapaciteiten zal geven. Hierdoor zal een nog juistere lokalisatie mogelijk zijn en zullen de hulpdiensten sneller ter plaatse kunnen zijn.