Betere radiodekking in grote en nieuwe gebouwen

Brandweer
Regelgeving
Op 4 februari, is een Koninklijk Besluit gepubliceerd omtrent de Astrid-radiodekking in grote en nieuwe gebouwen. Het KB legt een aantal criteria vast die bepalen in welke gevallen bouwaanvragen voor grote en nieuwe gebouwen en infrastructuurwerken moeten worden voorgelegd aan de Astrid veiligheidscommissie.

Die commissie beslist dan of een radiodekking al dan niet noodzakelijk is. Deze maatregel zal ervoor zorgen dat er in de toekomst een betere radiodekking is in grote gebouwen in België waar hulpdiensten gebruik van kunnen maken bij rampen.

Vanaf nu moeten bouwaanvragen van grote gebouwen en infrastructuurwerken in bepaalde gevallen worden voorgelegd aan de Astrid veiligheidscommissie.

Het gaat om grote gebouwen die :

  • publiek toegankelijk zijn en een capaciteit hebben van meer dan 150 personen. Bijvoorbeeld scholen, theaterzalen, sportzalen en winkelcentra.
  • beschikken over een ondergrondse ruimte, groter dan 25 m2, die voor het publiek toegankelijk is of waarin gevaarlijke stoffen of preparaten opgeslagen zijn. Bijvoorbeeld ondergrondse parkings van winkelcentra.
  • al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek en waarvan de grondoppervlakte meer dan 2500 m² bedraagt.

Als de veiligheidscommissie het nodig acht dat een radiodekking wordt voorzien, dan moet dit verplicht worden opgenomen in de bouwvergunning die wordt afgeleverd door de bevoegde instantie. De regelgeving is van toepassing zowel op nieuwbouw als op verbouwingen van grote gebouwen waarbij een bouwaanvraag wordt ingediend.