Brandweerteam gedropt op boot

Brandweer
Opleiding
Er breekt brand uit in een auto op het dek van een uitgevaren ferry. De kapitein van het schip vraagt bijstand. Een MIRG-ploeg van twee maal 6 brandweermensen vliegt in allerijl met een helikopter naar het schip om daar de kapitein bij te staan bij het bestrijden van de brand.
Brandweerteam op boot

Dat was het scenario van de afsluitende oefening van het MIRG-project (Maritime Incident Response Group) dat plaatsvond in IJmuiden op 18 juni 2014. De oefening speelde zich af aan boord van de Princess Seaways, een ferry van DFDS Seaways. Een delegatie van de Algemene Directie Civiele Veiligheid ging een kijkje nemen ter plaatse.

Lukas Deschuttere, officier bij brandweer Gent, heeft ons Belgisch MIRG-team mee opgeleid: “De oefening was de ideale afsluiter van het MIRG-project. Onze MIRG-teams hebben de afgelopen twee jaar alle MIRG-procedures geleerd en getraind. Tijdens de oefening hebben ze in een realistische setting aangetoond dat ze deze procedures ook echt onder de knie hebben. Iedereen weet wat van hem verwacht wordt. Zelfs de aflossing door het Nederlandse team is goed verlopen. Ons team heeft hen een nauwkeurig overzicht kunnen geven van alle handelingen die tot dan toe ondernomen waren. Dit is cruciaal bij langdurige interventies.”

De oefening in een notendop: “contain & maintain”

 1. De bevelhebber vraagt vanuit de helikopter over de radio een situatierapport van de kapitein. Van zodra de helikopter visueel contact heeft met het getroffen schip, kan hij deze eerste info vervolledigen door observatie van het getroffen schip vanuit de lucht. Vanaf dan kent hij de aard en locatie van het incident, de toestand van het schip, de genomen maatregelen en de droppingsplaats.
 2. Het team houdt voor haar eigen veiligheid rekening met de stabiliteit en koers van het schip, of het veilig is om mensen te droppen, waar de hittebron en rook is, waar de ontsnappingsroutes zich bevinden…
 3. Na akkoord van de kapitein komen de brandweermensen één voor één naar beneden via de winch. Daarop volgt hun individueel en collectief materieel.
 4. De brandweermensen verwisselen hun survivalpak voor standaard interventiekledij. Elk teamlid heeft zijn eigen persoonlijke beschermingsmiddelen. Ze leggen een gele veiligheidslijn uit naar een evacuatiezone voor als de ploeg dringend het schip moet verlaten.
 5. De bevelhebber splitst de groep in twee:  een command groep en een support groep
 6. De command groep (bestaande uit de bevelhebber en één brandweerman) ondersteunt de kapitein bij zijn bevelvoering over de brand. Zij gaan naar de brug en leggen onderweg een blauwe veiligheidslijn aan.  
 7. De support groep voert de interventie uit. Ze beschikt over een 200-tal meter persslangen van 70 mm, straalpijpen, verdeelstukken, radiocommunicatie-apparatuur, schijnwerpers, een FLIR-camera, lampen, schip-land koppelingen, voedsel en drank. Gezien ze dit manueel verplaatsen, is dit een helse klus. De support groep legt een rode veiligheidslijn uit naar de plaats van het incident.
 8. Het team kiest voor een “contain & maintain”-strategie waarmee ze de brand insluiten. In een reële situatie zou de bemanning hierdoor de broodnodige tijd krijgen om het schip veilig naar de oever te manoeuvreren of om iedereen veilig te evacueren.

De oefening is een alomvattende test gebleken voor de vier teams uit respectievelijk België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die na twee jaar training eindelijk ingezet zullen worden voor reële interventies. Ze hebben zowel de strategie bepaald om het incident het hoofd te bieden, als effectief de brand bestreden. Tegelijkertijd hebben ze hun nieuw, gespecialiseerd materiaal voor maritieme incidenten kunnen testen.

MIRG EU project

MIRG is een Europees project en staat voor Maritime Incident Response Group. Binnen dit project hebben vier landen de koppen bij elkaar gestoken om elk een brandweerteam op te leiden dat aan boord van een schip gedropt kan worden om brand te bestrijden, chemische incidenten op te lossen of personen te bevrijden. De vier MIRG-teams zijn samengesteld uit volgende organisaties:

 • Zeeland Veiligheidsregio (Nederland)
 • Kent Fire & Rescue Service (Verenigd Koninkrijk)
 • Brandweer Antwerpen, Beveren en Gent (België)
 • Service Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais (Frankrijk)

MIRG-teams worden enkel ingezet op vraag van de kapitein om slachtoffers of grootschalige evacuaties te vermijden, om schepen te redden, om de gevolgen voor het milieu te beperken of om een veilig transport naar de haven te kunnen verzekeren.

De laatste MIRG-conferentie heeft plaats op 17 september 2014 in Vlissingen. Dan stelt het projectteam de resultaten van de laatste twee jaren MIRG EU project voor. Binnen het project zijn een gemeenschappelijke risicoanalyse, training manual en standaard operatieprocedures opgesteld. De conferentie op 17 september luidt het het einde van het project en de start van reële MIRG operaties in. Intussen zal er gewerkt worden aan een combined training, de herziening van de standaard operatieprocedures en het delen van de lessons learned. Tot slot zal er in 2015-2016 een volgende MIRG-oefening plaatsvinden en staat er ook nog een clusterproject met drones op stapel.
Tom Van Esbroeck en Luc Faes nemen deel aan het MIRG-project vanuit het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE).

Meer info: surf naar de website van het MIRG EU project