Koninklijk besluit van 12 november 2017 houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening.

Brandweer
Dringende geneeskundige hulp
Rollend materieel

Opgeheven Ministerieel besluit:

Het ministerieel besluit van 6 juli 1998 houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 mei 2012, wordt opgeheven.

07.12.2017
Koninklijk besluit
16 pagina's