Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende vaststelling van de inventaris- en schattingsregels van de roerende en onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de opdrachten van de brandweerdiensten.

Brandweer
Financieel aspect / boekhouding van de zones
23/08/2014
Koninklijk besluit
15 pagina's