Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. - Uittreksel

Brandweer
DBDMH

Geïntegreerde wijzigingen:

  • B.W. van 27.03.2006 - Pbl. 11.04.2006
27.03.2006
Bijzondere wet
1 pagina