Koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot vastlegging van de mandaattoelage van de commandant van een hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige.

Brandweer
Personeel / statuten van het personeel van de zones
10/06/2014
Koninklijk besluit
2 pagina's