Koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de toekenning van een vergoeding wegens onvoorziene operationele prestaties van de beroepsofficieren van de openbare brandweerdiensten.

Brandweer
Oud geldelijk statuut

Opgeheven bij Koninklijk besluit van 19 april 2014, art. 47, §1, 6° (B.S. 01.10.2014)

Koninklijk besluit
1 pagina