Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones.

Brandweer
Financiering

erratum B.S. 26.02.2015

 Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 20.03.2017 – Pbl. 10.04.2017
20.03.2017
Koninklijk besluit
6 pagina's