Koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de toekenning van nacht-, zaterdag- en zondagtoelagen voor het personeel van openbare brandweerdiensten en de gemeentepolitie.

Brandweer
Oud geldelijk statuut

Opgeheven bij Koninklijk besluit van 19 april 2014, art. 47, §1, 2° (B.S. 01.10.2014)

Koninklijk besluit
2 pagina's