Koninklijk besluit van 20 maart 2002 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende het geldelijk in aanmerking nemen van de diensten verricht door vrijwilligers van openbare brandweerdiensten aangeworven als beroepsbrandweerlieden.

Brandweer
Oud geldelijk statuut

errat. B.S. 29.06.2002

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 02.06.2006 - Pbl. 22.06.2006
02/06/2006
Koninklijk besluit
2 pagina's