Koninklijk besluit van 21 december 2004 tot uitvoering van artikel 3, § 3, van de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten.

Noodcentrale 112
Brandweer
Civiele Bescherming
Radiocommunicatie

errat. B.S. 18.08.2006

Koninklijk besluit
1 pagina