Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch directeur van de 112-centra.

Noodcentrale 112
Personeel

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 18.06.2017 – Pbl. 07.08.2017
18.06.2017
Koninklijk besluit
4 pagina's