Koninklijk besluit van 28 februari 2014 betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, ...

Brandweer
Zonewerking

Koninklijk besluit van 28 februari 2014 betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dit mandaat kan laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

 

Geïntegreerde wijzigingen:

 

  • K.B. van 04.08.2014 -Pbl. 20.10.2014
04.08.2014
Koninklijk Besluit
2 pagina's