Koninklijk besluit van 31 januari 1991 betreffende de sociale zekerheidsbijdragen voor vrijwillige brandweerlieden.

Brandweer
Civiele Bescherming
Ambulanciers
Vrijwilligers

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 11.12.2001 - Pbl. 22.12.2001
  • K.B. van 17.12.2017 - Pbl. 28.12.2017
17.12.2017
Koninklijk besluit
2 pagina's