Koninklijk besluit van 5 december 2014 tot uitvoering van artikel 207 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid voor de leden van het administratief personeel van de hulpverleningszones.

Brandweer
Personeel / statuten van het personeel van de zones
20/01/2015
Koninklijk Besluit
1 pagina