Koninklijk besluit van 5 december 2014 tot uitvoering van artikel 207 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid voor de leden van het administratief personeel van de hulpverleningszones.

Brandweer
Oud geldelijk statuut
Personeel

Artikel 207 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid geeft de administratieve personeelsleden overgedragen van de gemeente naar de zone,  de mogelijkheid om onderworpen te blijven aan de bepalingen van hun oude gemeentelijk statuut.

Het koninklijk besluit van 5 december 2014 tot uitvoering van artikel 207 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid voor de leden van het administratief personeel van de hulpverleningszones bepaalt dat deze keuze betrekking heeft op:

  • ofwel de geldelijke bepalingen en de sociale voordelen
  • ofwel het gemeentelijk verlofstelsel
  • ofwel beide.

Voor het administratief personeel heeft de Koning enkel een bevoegdheid voor de vaststelling van welke bepalingen vallen onder de keuze voor het oude statuut zoals bepaald in artikel 207 van de wet. De zone beschikt volgens artikel 106, derde lid van de wet over de bevoegdheid tot het vaststellen van het statuut voor het administratief personeel statuut (hierbij inbegrepen de noodzakelijke overgangsmaatregelen en eventuele garanties voor verworven rechten).

20.01.2015
Koninklijk Besluit
1 pagina