Ministerieel besluit van 7 juni 2010 betreffende het getuigschrift en de opleiding van duiker voor de leden van de openbare hulpdiensten.

Brandweer
Civiele Bescherming
Opleiding
Opdrachten

Geïntegreerde wijziging:

K.B. van 13.09.2020 – Pbl. 08.10.2020

08.10.2020
Ministerieel besluit
5 pagina's