Ministeriële omzendbrief van 12 maart 2015 - instructies m.b.t. het opstellen van het eerste personeelsplan voor het operationeel personeel van de zone en het goedkeuringstoezicht op dit plan.

Brandweer
Zonewerking
Personeel
01.04.2015
Ministeriële omzendbrief
2 pagina's