Ministeriële omzendbrief van 14 juli 1982 betreffende de vernietiging van wespennesten en onschadelijk maken van bijenzwermen die gevaar voor personen kunnen meebrengen. (1MAT/SIB/6/3.168/2485)

Brandweer
Opdrachten

niet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Ministeriële omzendbrief
2 pagina's