Ministeriële omzendbrief van 15 mei 2012. - impact van de pensioenhervorming op de lopende stelsels van verlof voorafgaand aan het pensioen voor de beroepsbrandweerlieden.

Brandweer
Personeel
Administratief statuut
Ministeriële omzendbrief
1 pagina