Ministeriële omzendbrief van 26 april 2004 aangaande brandweerlieden die het slachtoffer werden van een dodelijke of ernstig ongeval.

Brandweer
Civiele Bescherming
Bijzondere vergoedingen

niet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Ministeriële omzendbrief
1 pagina