Ministeriële omzendbrief van 28 mei 2004 over de woonplaatsverplichting voor brandweerlieden.

Brandweer
Vrijwilligers

niet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Ministeriële omzendbrief
3 pagina's