Ministeriële omzendbrief van 28 mei 2015 tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 2 oktober 2007 betreffende de markering van brandweerhelmen en tot invoering van nieuwe insignes ingevolge de hervorming van de Civiele Veiligheid.

Brandweer
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Kledij
03.06.2015
Ministeriële omzendbrief
3 pagina's