Ministeriële omzendbrief van 9 maart 1982 betreffende de normen betreffende de uitrustingen voor waterbevoorrading inzake brandbestrijding.

Brandweer
Bluswater
Niet-rollend materieel

Ref. 1MAT/SIB/6/3/777

Niet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Ministeriële omzendbrief
2 pagina's