Thema van de preventiecampagne 2020 : Doe de deur dicht!

Elke seconde telt ...

 

De ‘14-daagse van de Veiligheid’ past in het beleid van FOD Binnenlandse Zaken om de hulpverleningszones bij te staan om burgers te sensibiliseren en te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Wij richten ons zowel tot de burger als tot de brandpreventieadviseur.

Doe de deur dicht!

Naar de burger willen we met de preventiecampagne de boodschap verspreiden dat het sluiten van binnendeuren, vooral ’s nachts, van levensbelang is. We verduidelijken ook de stappen om te ondernemen bij brand. Daarnaast zijn ook voldoende rookmelders nodig, het geluid van een rookmelder is immers minder goed hoorbaar bij een gesloten deur.

De meeste slachtoffers van woningbranden sterven als gevolg van de giftige rook en niet door het vuur zelf.

De huidige woningen zitten vol materialen, bijv. kunststoffen, die bij brand zeer snel erg giftige rook vrijgeven. Daardoor is de tijd om veilig buiten te geraken vaak beperkt tot slechts 3 minuten!

Hoe langer we de rook op één plaats kunnen houden, hoe langer de andere plaatsen in huis veilig genoeg zijn om niet doorheen de rook te moeten. En dus: de beschikbare tijd om veilig buiten te geraken wordt langer.

Vandaar dat de nogal directe boodschap ‘Doe de deur dicht!’ noodzakelijk is. Mensen hebben immers niet de gewoonte om deuren in huis te sluiten. 

 

Bezoek de website www.doededeurdicht.be voor meer informatie over het belang van het sluiten van deuren en  de website www.speelnietmetvuur.be voor meer veiligheidstips.