Koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten.

Brandweer
Oud geldelijk statuut

Opgeheven bij Koninklijk besluit van 19 april 2014, art. 47, §1, 8° (B.S. 01.10.2014)

 

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 21.12.2006 – Pbl. 28.12.2006
  • K.B. van 09.06.2009 – Pbl. 27.07.2009
09.06.2009
Koninklijk besluit
2 pagina's