Ministeriële omzendbrief van 3 maart 1995 betreffende de vergoeding voor nacht-, zaterdag- en zondagprestaties en de vergoeding voor wachtprestaties aan huis verricht door bepaalde officieren van de gemeentepolitie en openbare brandweerdiensten.

Brandweer
Oud geldelijk statuut

Opgeheven bij Koninklijk besluit van 19 april 2014, art. 47, §1, 3° (B.S. 01.10.2014)

Geïntegreerde wijzigingen:

  • M.O. van 28.05.1997 – Pbl. 20.06.1997
28.05.1997
Ministeriële omzendbrief
3 pagina's