Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de rechtshulp en zaakschadevergoeding voor de personeelsleden van de hulpverleningszones. New 04/09/2014 04/08/2014 Download Brandweer Personeel / organisatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch adjunct-directeur van de 112-centra. New 03/09/2014 18/06/2017 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch directeur van de 112-centra. New 03/09/2014 18/06/2017 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundige-regulator van de 112-centra. New 03/09/2014 18/06/2017 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definitie van de functies, de opdrachten en het profiel van de coördinator van de geïntegreerde dispatching van de 112-centra. New 03/09/2014 03/09/2014 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definitie van de functie, de opdrachten en het profiel van de directeur van de dispatching voor de Civiele Veiligheid van de 112-centra. New 03/09/2014 03/09/2014 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Omzendbrief van 3 juni 2014 betreffende het zonaal/interzonaal/provinciaal dispatchingsysteem. New 17/07/2014 17/07/2014 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Ministriële omzendbrief
Wet van 19 april 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp ... New 23/07/2014 09/11/2015 Download Brandweer Personeel / aanwervingsvoorwaarden Loi
Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones. New 25/06/2014 20/03/2017 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones. New 19/08/2014 19/08/2014 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van de regels van toepassing op de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone. New 21/08/2014 21/08/2014 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de voorwaarden van een specifieke dotatie aan de dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. New 27/06/2014 30/06/2014 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 27 juni 2014 betreffende het koninklijk besluit betreffende de minimale administratieve en operationele functies die de zone moet oprichten. New 28/07/2014 Download Brandweer Personeel / organisatie Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2014 betreffende de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszones - Criteria New 14/08/2014 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Ministeriële omzendbrief
Omzendbrief van 22 april 2014 betreffende de organisatie van de beschikbaarheid van de vrijwilligers van de openbare brandweerdiensten. New 03/07/2014 03/07/2014 Download Brandweer Personeel / organisatie Ministeriële omzendbrief
Wet van 5 mei 2014 betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector. New 02/06/2014 02/06/2014 Download Brandweer Personeel / geldelijk statuut Wet
ARBEIDSREGLEMENT FOD BINNENLANDSE ZAKEN - maart 2014 – deel arbeidstijd voor de noodoproep-centrales. 01/03/2014 Download Noodoproepcentrales, Brandweer 112-centra Reglement
Koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie. New 12/05/2014 30/08/2016 Download Brandweer Officieren Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 28 februari 2014 betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dit mandaat kan laten ... New 15/04/2014 04/08/2014 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk Besluit
Koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid. Update 02/04/2014 17/05/2017 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk Besluit
Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. Update 20/10/1984 10/04/2014 Download Brandweer Personeel / organisatie Koninklijk Besluit
Ministeriële omzendbrief van 13 juli 1994 betreffende het sectoraal akkoord van 12 juli 1994 - veiligheidspersoneel. 21/09/1994 Download Brandweer Personeel / geldelijk statuut Ministeriële omzendbrief
Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen. Uittreksel 31/12/2009 Download Brandweer Personeel / aanwervingsvoorwaarden Wet
Ministeriële omzendbrief van 6 juli 2010 betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen van het personeel van de brandweerdiensten bij het volbrengen van hun opdrachten. Download Brandweer Personeel / Kledij Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel. New 19/09/2013 Download Brandweer Personeel / Kledij Koninklijk besluit

Paginas